Kozmos je všetko

Manifest Futbalovej komunity Kozmos

Futbal dnes nemá dobré meno. Ten vrcholový sa spája s korupciou, biznisom, násilím, rasizmom a výtržníctvom, ktoré môžu potláčať princípy tejto krásnej hry. My však veríme, že futbal má obrovský emancipačný potenciál, dokáže spájať ľudí, rozvíjať komunity, byť cieľom sám o sebe aj prostriedkom spoločenskej zmeny. Povzbudení úspechmi alternatívnych futbalových klubov ako AKS ZŁY z Varšavy či NK Zagreb 041, ale aj turnajmi United Colors of Football alebo trenčianskym UAFA Cupom sme sa začali pravidelne stretávať za účelom vytvorenia futbalu, aký máme radi.

Futbal je hra. Simuluje životné situácie a zlepšuje našu schopnosť na ne reagovať. Každý a každá z nás na seba dobrovoľne berie zodpovednosť za výsledok zápasu, tím, klub, komunitu aj spoločnosť a zdieľa radosť, zadosťučinenie za ťažkú prácu, ale aj sklamanie z neúspechov. Vytýčený cieľ vo futbale dosahujeme takmer intuitívnym kolektívnym rozhodovaním, ktoré je o to kvalitnejšie a rýchlejšie, o čo viac ho praktizujeme. Kolektív dáva možnosť vyniknúť individuálnym schopnostiam každého, kto hrá.

Futbalovú komunitu Kozmos preto budujeme na princípoch demokratického spravovania a osobnej spoločenskej angažovanosti všetkých jej členov a členiek. Členky a členovia sú spolumajiteľmi a spolumajiteľkami FK Kozmos. Rozhodujeme kolektívne a každý člen a každá členka klubu má možnosť sa do rozhodovania zapojiť. Ak sa tak rozhodne, má presne toľko možností ovplyvniť fungovanie klubu, ako ktorýkoľvek iný člen a členka

Ak je to možné, hlasujeme na spoločných stretnutiach. Ak nie, hlasovanie prebieha online. Čestné členstvo je určené pre ľudí, ktorí chcú komunitu podporovať zvonku, ale nemôžu či nechcú sa zapájať do rozhodovania. Je na svedomí každého člena a členky, pre ktorú z týchto možností sa rozhodne.>

Oproti autoritatívnemu rozhodovaniu môže byť kolektívne rozhodovanie náročnejšie a zdĺhavejšie, no demokratickejší, slobodnejší a individuálnejší charakter takého riadenia nám za tie komplikácie a trpezlivosť stojí. Majiteľom klubu je celá Futbalová komunita Kozmos a len ona o sebe rozhoduje.

Možnosť o našich krokoch rozhodovať slobodne nás zaväzuje k zodpovednosti. Komunitou sa stávame dobrovoľne. Každá a každý z nás do nej prinášame svoje životné skúsenosti a názory, ktoré nám naša komunita môže pomôcť zosilniť a preniesť do celej spoločnosti, a ktoré taktiež slúžia na to, aby naša komunita rástla.

Kolektívne rozhodovanie považujeme za svoju povinnosť. Sami a samé máme možnosť zúčastniť sa na procese ich tvorby. Tieto povinnosti nám nie sú prideľované či určované autoritou. Neuvažujeme o hierarchii v zmysle nadriadených členov. Uvedomujeme si však, že organizovaná komunita si vyžaduje množstvo práce a tú je potrebné efektívne rozdeliť. Za týmto účelom vznikajú akčné skupiny, ktoré majú určený cieľ a rozsah činností. Nemôžu teda ľubovoľne vykonávať iné ako dohodnuté činnosti. Možnosť byť v akčnej skupine má každý člen a každá členka komunity, môže byť aj vo viacerých zároveň. Funkcia jednotlivých akčných skupín nie je nijako nadriadená iným. Činnosť týchto akčných skupín koordinuje Koordinačný výbor. Ale ani jeho činnosť nie je nadriadená, dohliada len na to, aby boli všetky záväzky dodržané podľa dohody. Vieme, že je dobré, keď sú funkcie rotované. Ak je možné nahradiť človeka v danej funkcii, mali by sme to po istom čase urobiť.

Jednotlivé časti komunity sú logicky prepojené a nemôžu existovať samostatne. Je to napríklad organizácia, príprava, futbalová hra a život tribúny. Aktívne fandenie je kľúčovou súčasťou futbalovej komunity. Všetky jej časti musia fungovať rovnako dobre, aby sme zažili ten vibrujúci pocit, ku ktorému naše jednotlivé kroky smerovali. Cieľom je bod, kedy sa práca, aktivita, skandovanie a hranie stretne v prítomnom okamihu a očakávania vedú ku zdieľaným emóciám. Futbal je kreatívny a sociálny priestor.

Z účasti na Futbalovej komunite Kozmos sa sám vyčleňuje ten alebo tá, kto nectí tieto princípy alebo sa na chode organizácie nepodieľa aspoň minimálnym členským príspevkom.

Oficiálny, štátom podporovaný futbal je plný byrokratických úkonov a poplatkov, ktorých zmysel je často nejasný, niekedy až pochybný. Jeho organizácia je prísne hierarchická a autoritárska, má len malé množstvo demokratických prvkov. Je to však najväčšia organizovaná futbalová súťaž v okolí a prináša pravidelnosť zápasov. Preto sme sa rozhodli stať sa jej súčasťou. Z tohto dôvodu sme založili občianske združenie zaregistrované na Ministerstve vnútra SR. Jeho jedinou funkciou je, aby sme mohli byť registrovaní v Slovenskom futbalovom zväze. Inak sa organizujeme len v komunite, mimo občianskeho združenia.

Dávame priestor iným komunitám, organizáciám či skupinám, s ktorými zdieľame podobné hodnoty. Chceme im poskytovať podporu, ak to bude v našich silách.

Sme súčasťou celoeurópskeho hnutia, ktoré futbal nevníma ako komerčnú šou, biznis plán, miesto nacionalistickej propagandy, farmu na supertalenty, predplatné športových televíznych kanálov, ale ako šport pre ľudí. Toto hnutie vníma futbal ako niečo, čo patrí tým, ktorí a ktoré ním žijú, teda hráčom, hráčkam, fanúšikom a fanúšičkám, aktivistom a aktivistkám, jednoducho tým, ktorí a ktoré vo futbale vidia priestor pre demokraciu, slobodu, kreativitu a sebarealizáciu.

Kozmos je všetko, čo existuje. Veci, ktoré existujú vo vzťahoch a ktoré sa tvoria tak, aby boli vzájomne prospešné.

Preto sme Kozmos aj my.

Bratislava, 2019