Skuska

  Spolumajiteľ/spolumajiteľka Futbalovej komunity Kozmos

  1. sa stotožňuje s Manifestom FK Kozmos

  2. sa zaväzuje rešpektovať Stanovy FK Kozmos

  3. do komunity prispeje minimálne poplatkom 30€ na rok a to na číslo účtu SK67 0900 0000 0051 5867 8017 (majiteľom účtu je Futbalová komunita Kozmos). Ak si nepracujúci/a, študent/ka či dôchodca/kyňa, tak stačí 15€ (ak je aj to pre Teba veľa, tak sa nám aj tak ozvi 🙂

  Vaše meno

  Vaše priezvisko

  Váš email


  Rozlišujeme dva druhy členstva - riadne a čestné.

  Čestné členstvo je určené pre ľudí, ktorí chcú komunitu podporovať, ale nemôžu či nechcú sa zapájať do jej vedenia a rozhodovania. Riadne členstvo znamená aktívnu účasť v organizácii komunity a na Valných zhromaždeniach konajúcich sa 3x ročne.

  Je na svedomí každého člena a členky, pre ktorú z týchto možností sa rozhodne. Typ členstva je možné zmeniť znovuvyplnením tohto formulára alebo emailom na [email protected]

  Zvolený typ členstva:
  Čestné členstvoRiadne členstvo